Aplikácia pre získanie pevných základov vo vzdelaní

Pre predškolákov
Pre 1. stupeň ZŠ

Včielka odhalí, kde sa deti strácajú v čítaní, písaní, matematikecudzích jazykoch. Interaktívne a zábavné cvičenia pomáhajú deťom skutočne pochopiť koncept a následne si zautomatizovať naučené vedomosti.

 

Včielke dôveruje už viac ako 500 škôl a 300 000 študentov

Včelka pro rodiče

Pre rodičov

Rodičom Včielka umožňuje precvičovať s deťmi čítanie alebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tablete alebo telefóne.

Cenník pre rodičov
Včelka pro učitele

Pre učiteľov

Učiteľom Včielka pomáha urobiť hodiny zábavnejšie a zadávať samostatné precvičovanie aj žiakom, ktorí sú pozadu alebo naopak popredu.

Pre školy
Včelka pro specialisty

Pre špecialistov

Špeciálnym pedagógom a logopédom Včielka umožňuje zadávať deťom individuálne precvičovanie na vysokej odbornej úrovni a sledovať ich výsledky.

Pre špecialistov

Chcete vyskúšať Včielku aj vo svojej škole či škôlke?
Získajte skúšobnú licenciu na 2 mesiace zadarmo!

Vytvorené s láskou k deťom nielen so špecifickými poruchami učenia.

Pretavili sme všetky naše doterajšie skúšenosti s výučbou nielen detí s SPU, ale i tých, ktorým výučba z nejakého dôvodu utiekla. Aplikácia je tak vhodná okrem iného aj pre deti s autizmom, dyslexiou, ADHD, iným materinským jazykom alebo poruchami zraku.

 

Podpora učiteľa

Včielka umožňuje učiteľovi zmapovať medzery v matematike v celej triede a priebežne sledovať, ako sa žiakom darí ich zapĺňať.

 

Ochrana súkromia detí

Aplikácia nezobrazuje reklamy, nezbiera žiadne osobné údaje o deťoch a neukladá marketingové cookies. Dáta nikdy neopúšťajú EÚ.

 

Široké možnosti uplatnenia

Včielku je možné využiť tak pre vysvetľovanie, ako aj pre precvičovanie či vyhodnocovanie. Funguje na počítačoch, tabletoch, smartfónoch, projektoroch i interaktívnych tabuliach.

 

Jednoduchosť použitia

Aplikáciu zvládnu používať aj deti, ktoré ešte nevedia čítať. Je vhodná tiež pre učiteľov, ktori so zapojením technológií do výučby len začínajú.

Príklady cvičení